Vítejte na stránkách farnosti Jamné u Jihlavy! Stránky farnosti Jamné u Jihlavy

Aktuality

V NEDĚLI 26.3.2023 ZMĚNA ČASU !
  
PŘÍLEŽITOST K SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V TÝDNU OD 19. 3. DO 26. 3. 2023
Středa   22.3.  15:00 - 16:00 h
Pátek    24.3.   14:30 - 16:00 h SVATOU ZPOVĚĎ NENECHÁVEJME NA POSLEDNÍ CHVÍLI!!!
ZPOVÍ...
  
ZPOVĚĎ
Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít. Právě tak je tomu s člověkem bez Boha.
A právě skrze svátost smíření se člověk vrac&iac...
  
Kardinál Cantalamessa: Stojíme na křižovatce, půjdeme s Bohem, nebo se světem?
Žijeme v době rychlých proměn. Změny, které dříve trvaly sto nebo dokonce dvěstě let, se dnes nezřídka odehrají za jediné desetiletí. A kaž...
  
POPELEČNÍ STŘEDA A PŮST
  Na Popeleční středu uděluje kněz věřícím popelec, to znamená, že jim udělá na čelo znamení kříže z popela (získaného ze spá...
  

Události ve farnosti

  Žádné události nejsou k dispozici.

Pravidelné mše svaté

Neděle 8:00
Středa 16:15
Čtvrtek (první čtvrtek v měsíci) 16:15
Čtvrtek (mimo první čtvrtek v měsíci) 8:00
Pátek 16:15
Sobota (první sobota v měsíci - letní období) 8:30
Sobota (první sobota v měsíci - zimní období) 8:00
Pro aktuální informace vždy sledujte aktuální ohlášky.

Myšlenka na den z webu pastorace.cz

Evangelizace nezačíná morálkou, ale kerygmatem.
Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem. Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“ Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

Kalendář

DatumPátek 24.3.2023
Název pátek 4. postního týdne
Občanský kalendář Gabriel
Církevní kalendář sv. Kateřina Švédská
Liturgická barva fialová
1. čtení Mdr 2,1a.12-22
Žalm Zl 34
Evangelium Jan 7,1-2.10.25-30