DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE

  9. 1. 2024

V roce 2024 se diecézní setkání mládeže s otcem biskupem Pavlem uskuteční v sobotu 18. 5. 2024 v Třebíči. Prosím, abyste si termín zapsali do kalendářů svých farností a děkanství, s termínem počítali, mladé lidi na setkání vyslali a v nejlepším případě se s nimi také setkání zúčastnili. Dopravu na setkání si bude každý zajišťovat samostatně, případně bude možné využít společné dopravy. Informace ke společné dopravě budou zveřejněny později. Děkujeme za vaši spolupráci na setkání.