ZPOVĚĎ

  17. 3. 2023

Když vytáhneš rybu z vody, tak nemůže dál žít. Právě tak je tomu s člověkem bez Boha.
A právě skrze svátost smíření se člověk vrací do společenství s Bohem, tak jako "ryba do vody". (Sv. Jan Maria Vianney)

+

Zpověď znamená odložit chyby a hříchy a nově se zrodit.

+

Když dostanu rozhřešení, nerozplývám se v děkovných modlitbách k Bohu, ale myslím prostě s vděčností na to, že mi Bůh oblékl úplně bílé šatičky a vyměnil mi halenu. /...úplně čisté šaty, úplně čistě oblékl.../
(Sv. Terezie z Lisieux, Vstupuji do života, str.115)

+

Ve zpovědnici se nevymlouváme, ale vyznáváme. Bez lítosti není odpuštění.
/Josef Doubrava/