NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE-TAJEMSTVÍ VÍRY.

  2. 6. 2023

Představme si, že bychom chtěli nějakému člověku doby bronzové něco povědět o letadle. Vysvětlovali bychom mu to asi tak, že letadlo je jako veliký pták, který je udělán z materiálu podobného bronzu; člověk může do letadla vlézt a letět v něm, kam chce. Tak nějak by bylo možné zprostředkovat starověkému člověku jakési ponětí o letadle. Nicméně ten, který by znal letadlo jen z našeho přirovnání, neměl by o něm představu dokonalou.  Podobně nedokonalou představu má malé dítě, když se zeptá tatínka, co je to moře, a on odpoví, že je to jako rybník, ale o moc a moc větší. Nicméně i tato nedokonalá představa je pro dítě cenným poznáním.

Také o Bohu a jeho vztahu k nám můžeme být poučeni na základě podobných, ale ne zcela přesných přirovnání. Pán Ježíš, jak víme z evangelia, používal s oblibou podobenství.  Starověký člověk na daném stupni vývoje by nebyl schopen rozumět, co je letadlo, jinak než v podobnosti s ptákem. Kdyby měl znalosti přírody a techniky dnešních lidí, rozuměl by letadlu lépe.  Mezi námi a starověkým člověkem je rozdíl mnoha tisíců let. Mezi námi a Bohem je však rozdíl věčnosti.  My pomíjíme, Bůh je věčný. Někde tady je třeba hledat naši neschopnost dokonale a přesně poznat Boha. Nauka o Nejsvětější Trojici jen odhaluje cípek opony zahalující nám tajemství vnitřního života Božího. Dává nám jen tušit tajemství Božího bytí.

Navzdory všem učeným pojednáním o Nejsvětější Trojici je výstižná prostinká úvaha jedné školačky: „Já myslím, že u Pána Boha je to tak nějak jako u nás doma. My jsme tři osoby: tatínek, maminka a já. A jsme také jedno: jsme jedna rodina.“  Teolog by možná nad tímto přirovnáním asi potřásl hlavou. Nicméně i toto poněkud zjednodušené přirovnání dobře odráží symboliku dokonalého společenství. A tak jako křesťané, kteří věří v Nejsvětější Trojici, usilujme o dobré společenství, o dobré vztahy v rodině, na pracovišti, v sousedství i ve farnosti. A v tomto úsilí prosme o požehnání Nejsvětější Trojici: Boha-Otce i Syna i Ducha svatého.