ČERVEN-MĚSÍC NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  18. 5. 2023

Proč je červen měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova?

 
Červen je známý jako měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova především proto, že se během něj slaví slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Letos tato slavnosti připadá na 16. června. Datum se každoročně mění, protože se slaví v pátek po oktávu Božího Těla neboli v pátek po druhé neděli po Letnicích.
 
Náhled
 
 

Jaké jsou další důvody, proč je červen zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně? Svátek se datuje od roku 1673, kdy francouzská řeholnice patřící k řádu Navštívení Panny Marie (tzv. vizitantek) ve východní Francii, začala dostávat zjevení o Nejsvětějším Srdci.

Sestře Markétě Marii Alacoque se zjevil Pán Ježíš a ukázal jí způsoby, jak uctívat jeho Nejsvětější Srdce. Vysvětlil jí, jak nesmírně miluje lidstvo, přičemž se jí zjevilo Ježíšovo srdce mimo hruď, v ohni a obklopené trnovou korunou. Mezi způsoby úcty patří účast na čtvrteční svaté hodince a přijímání eucharistie každý první pátek v měsíci.

Ježíš řekl sestře Markétě Marii: Mé Nejsvětější Srdce tak moc miluje lidstvo, a zvláště tebe, že není schopno v sobě udržet plameny své vroucí lásky, musí být předávány všemi prostředky dál

Tato vidění trvala 18 měsíců. 16. června 1675 Ježíš sestře Markétě Marii řekl, aby se zasadila o prosazení svátku, který by uctíval jeho Nejsvětější Srdce a předal sestře Markétě Marii také 12 slibů pro všechny, kteří budou Nejsvětější Srdce uctívat. Sestra Markéta Marie zemřela v roce 1690 a byla kanonizována papežem Benediktem XV. 13. května 1920.

Vatikán se nejprve zdráhal vyhlásit svátek Nejsvětějšího Srdce Páně, ale protože se tato úcta rozšířila po celé Francii, ustanovil v roce 1765 svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro Francii. V roce 1856 papež Pius IX. ustanovil pátek, který následuje po svátku Božího těla, za svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro univerzální církev. Od té doby je měsíc červen zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jeho nesmírné lásce k lidstvu..

V současném liturgickém kalendáři je svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slavností, tedy nejvýše postaveným svátkem, i když není povinným svátkem.

12 slibů těm, kdo budou Nejsvětější Srdce Páně uctívat

Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich životní stav.

Přinesu pokoj do jejich rodin

Utěším je ve všech nesnázích.

Budu jim útočištěm v životě a zvláště ve smrti.

Hojně požehnám všem jejich počinům.

Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj a nekonečný oceán milosrdenství.

Vlažná duše se stane vroucí.

Vroucí duše se rychle povznese k velké dokonalosti.

Požehnám místům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

Dám kněžím moc dotknout se i těch nejzatvrzelejších srdcí.

Osoby, které budou tuto úctu šířit, budou mít svá jména zapsána v mém Srdci navěky.

V přemíře milosrdenství svého Srdce vám slibuji, že má všemocná láska udělí všem, kdo budou po devět měsíců přijímat eucharistii vždy o prvních pátcích v měsíci, milost posledního pokání: nezemřou v mé nelibosti ani bez přijetí svátostí a mé Srdce bude jejich bezpečným útočištěm v této poslední hodině.